Cultureel Forensische Zorg

Forensische zorg aan cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond Wat kunnen we voor jou betekenen?
Cultureel Forensische Zorg

Forensische zorg aan cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond

Cultureel Forensische Zorg (CFZorg) is ontstaan uit een strategische alliantie tussen Zorggroep Stad & Ommeland en Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau. Beide organisaties versterken elkaar vanuit hun eigen expertise.

Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau is specialist op het gebied van interculturele hulpverlening. Zorggroep Stad & Ommeland is specialist op het gebied van reductie en beïnvloeding van overlastgevend, risicovol en forensisch gedrag.

Samen bieden zij Cultureel Forensische Zorg. CFZorg is de verbindende schakel. CFZorg werkt cultuurgericht, cultuursensitief en is gespecialiseerd in het begrijpen van de cultuur van de cliënt om vervolgens de vertaalslag naar de Nederlandse samenleving te maken.

CFZorg biedt forensische begeleiding aan cliënten (zowel jeugd als volwassen) met een migratieachtergrond welke overlastgevend, risico en/of delictgedrag vertonen. Waarbij met name aandacht wordt besteed aan de onderliggende problemen, gerelateerd aan culturele achtergrond en integratie in de samenleving.